PORADY PRAWNE PRZEZ TELEFON

Dzwoniąc na infolinię prawną połączysz się bezpośrednio z naszym doradcą prawnym, który udzieli Ci porady oraz wskaże jak najlepiej rozwiązać poruszony problem prawny. Pamiętaj, że płaci wyłącznie za połączenie, natomiast oczekiwanie na zgłoszenie doradcy prawnego jest bezpłatne.

 

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4,92 zł / min

Infolinia Prawna czynna jest:
Poniedziałek – Piątek w godzinach od 8:00 do 21:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 10:00 do 21:00

Świadczymy pomoc prawną w takich dziedzinach prawa jak:

  • prawo cywilnem.in. odszkodowania, ubezpieczenia, zasiedzenie, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa darowizny, odwołanie darowizny, umowa zamiany, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu oraz inne umowy cywilnoprawne;
  • prawo pracym.in. mobbing, odszkodowania pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, wypowiedzenie umowy o pracę, odprawy, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, spory pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem;
  • prawo rodzinne – m.in. rozwód, separacja, alimenty, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, adopcja, kuratela, opieka nad małoletnim;
  • prawo spadkowe – m.in. dziedziczenie ustawowe, testamenty, zapis windykacyjny, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, zrzeczenie się spadku, wydziedziczenie, działa spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe;
  • prawo karne – m.in. wykroczenia drogowe, zawieszenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, umorzenie postępowania karnego, warunkowe umorzenie postępowania karnego, przedawnienie karalności, przedawnienie wykonania kary, zatarcie skazania;
  • prawo konsumenckie – m.in. ochrona praw konsumentów, odstąpienie od umowy konsumenckiej, rękojmia za wady, gwarancja jakości, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową;
  • prawo nieruchomości – m.in. prawo mieszkaniowe, najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa, eksmisja, podział nieruchomości, odnowienie granic, rozgraniczenie nieruchomości;
  • prawo administracyjne – m.in. wszczęcie  i zawieszenie postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji ostatecznej, skarga do WSA,  skarga na bezczynność organu administracji publicznej;
  • prawo finansowe – m.in. przedawnienie roszczeń, egzekucja komornicza, windykacja długów, pożyczki, kredyty bankowe.

Warto korzystać z porad prawnych przez telefon:

Telefoniczne porady prawne to możliwość uzyskania profesjonalnej porady prawnej z dowolnego miejsca w Polsce. Przy pomocy infolinii prawnej również mieszkańcy miasta Bydgoszcz mają możliwość uzyskania fachowej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa karnego, prawa administracyjnego lub prawa konsumentów. Na infolinii prawnej płacisz wyłącznie za czas połączenia, natomiast samo oczekiwanie na doradcę prawnego jest darmowe. Jeśli masz problem prawny to bardzo dobry czas, aby skorzystać z pomocy naszych wykwalifikowanych prawników.